Phrasebook: Learning Polish

Learning Polish

I don't speak polish well yet Jeszcze nie mówię dobrze po polsku
I speak a little polish Mówię trochę po polsku
Please repeat Proszę powtórzyć
Please spell it out Proszę przeliterować
Please write it down Proszę to napisać
Please speak more slowly Proszę mówić wolniej
How do you pronounce it? Jak to się czyta?
How do you say this in Polish? Jak to powiedzieć po polsku?
Do you understand me? Czy mnie rozumiesz?
I don't understand Nie rozumiem
I don't understand that word Nie rozumiem tego słowa
I understand a little Trochę rozumiem
I understand everything Wszystko rozumiem
I have a question Mam pytanie
What's this? Co to jest?
What does that mean? Co to znaczy?
What does this word mean? Co znaczy to słowo?
I don't know Nie wiem
What? / Pardon? Proszę?

Leave a Comment or Question